Regnskaps- og forvaltningsrevisjon

Velkommen til Salten Kommunerevisjon

Salten kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap organisert med hjemmel i Kommunelovens § 17-1. Våre eiere er de 9 kommunene i Salten- regionen i Nordland fylke.

Selskapet er opprettet for primært å dekke eiernes behov for regnskaps og forvaltningsrevisjon, men vi påtar oss også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både eierne og eventuelt andre oppdragsgivere.

Salten kommunerevisjon IKS har et flerfaglig kompetansemiljø, med bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig og privat virksomhet. Vår formalkompetanse er: revisjon, økonomi, statsvitenskap og jus.

Selskapet har hovedkontor på Fauske og avdelingskontor i Bodø. Tilsammen er det 9 ansatte fordelt med 4 på Fauske og 5 i Bodø.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå