Om oss

Salten kommunerevisjon IKS er et interkommunalt revisjonsselskap organisert med hjemmel i Kommunelovens § 17-1. Våre eiere er 9 kommuner i Saltenregionen i Nordland fylke. Selskapet er opprettet for primært å dekke eiernes behov for revisjonstjenester, men vi påtar oss også andre oppgaver, herunder undersøkelser og selskapskontroll, for både for eierne og eventuelt andre oppdragsgivere.

Personalet

Salten kommunerevisjon har 10 stillingshjemler fordelt med 5 på Fauske og 5 i Bodø. Hovedkontoret ligger på Fauske. Selskapet besitter tverrfaglig kompetanse i form av medarbeidere med foruten revisjonsfaglig også økonomisk, juridisk og samfunnsvitenskaplig utdanning.

Distriktet

Salten er en region og et geografisk område i Nordland fylke som grenser til Helgeland i sør, Sverige i øst og Ofoten i nord. Distriktet har 82 200 innbyggere pr 31.12.20 og 11 250 kvadratkilometer, fordelt på de 9 kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Regionen har to bykommuner, Bodø med 50 185 innbyggere og Fauske med 9 622. Bodø er Nordlands viktigste kommunikasjonssenter, og er sammen med Fauske et knutepunkt på nasjonale transportlinjer både når det gjelder båt, bane, vei og lufttrafikk. Salten har ren og variert natur, store kraftressurser og mineralressurser, variert næringsliv og et rikt kulturliv.

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå