Ansatte

Foto av Liv Anne Kildal

Liv Anne Kildal

Daglig leder /statsautorisert revisor

Bodø

91606046 lak@salten-revisjon.no
Foto av Tone Z Hammerfall

Tone Z Hammerfall

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor /statsautorisert revisor

Fauske

41244173 th@salten-revisjon.no
Foto av Barbro Sakariassen

Barbro Sakariassen

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor/revisor

Fauske

95433915 bs@salten-revisjon.no
Foto av Rune Borøy

Rune Borøy

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor /statsautorisert revisor

Fauske

90116387 rb@salten-revisjon.no
Foto av Jonny Riise

Jonny Riise

Avdelingsleder /statsautorisert revisor

Fauske

91798424 jr@salten-revisjon.no
Foto av Svein Børre Olsen

Svein Børre Olsen

Revisor

Bodø

99026072 sbo@salten-revisjon.no
Foto av Bjørn Vegard Gamst

Bjørn Vegard Gamst

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor /jurist

Bodø

90637379 bvg@salten-revisjon.no
Foto av Kai Andre Blix

Kai Andre Blix

Forvaltningsrevisor /siviløkonom

Bodø

48076997 kai@salten-revisjon.no
Foto av Silje Fisktjønmo

Silje Fisktjønmo

Forvaltningsrevisor /statsviter

Bodø

47645802 sf@salten-revisjon.no

Denne nettsiden er universelt utformet i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0.