Kontrollutvalg

Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret. Til dette hører å sørge for at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i interkommunale selskaper og andre selskaper der kommunen har eierinteresser.

Salten kontrollutvalgsservice ved Lars Hansen er sekretariat for alle saltenkommunenes kontrollutvalg. Kontoret er lokalisert på Inndyr i Gildeskål kommune og har følgende kontaktinformasjon:

Salten kontrollutvalgsservice
Postboks 54
8138 Inndyr
Tlf 470 37 452

Kontrollutvalgene i Salten har følgende medlemmer 2019-2023:

Beiarn kommune:

 • Terje Johan Solhaug, leder
 • Gyda Tollånes, nestleder
 • Arne Larsen
 • Audgar Carlsen
 • Ågot Eide

Bodø kommune:

 • Espen Rokkan, leder
 • Charlotte Ringkjøb, nestleder
 • Åshild Opøyen
 • Lars Christensen
 • Arild Mentzoni

Fauske kommune:

 • Jørn Ivar Stene, leder
 • Gisela Hansen Gulstad, nestleder
 • Kristin Setså
 • Gunnar Bråthen
 • Richard Skagen

Gildeskål kommune:

 • Gunnar Skjellvik, leder
 • Hallvard Johansen, nestleder
 • Emelie Joahnsen
 • Jan Arne Birkeli
 • Helge Jæger Nilsen

Hamarøy kommune:

 • Fred-Eddy Dahlberg, leder
 • Johnny Langmo, nestleder
 • Asbjørn Ellingsen
 • Solveig Hirsch
 • May Valle

Meløy kommune:

 • Hans Ove Hagen, leder
 • Bjørg Hansdatter Tinnan, nestleder
 • Bjørn Sleipnes
 • Johanne Rasmussen
 • Magne Setvik

Saltdal kommune:

 • Paal Robert Haagensen, leder
 • Trine Brændmo, nestleder
 • Jeanette Steen Kristensen
 • Mats Joel Angler
 • Kurt Johansen (Gunnar E Johansen permisjon)

Steigen kommune:

 • Thomas Danielsen, leder
 • Marit Stemland
 • Per Løken
 • Tone Heggen
 • Torbjørn Hjertø

Sørfold kommune:

 • Jannike Moen, leder
 • Idar Mohaug, nestleder
 • Eirik Stendal
 • Eskil Pedersen
 • Eva Lund Pedersen

 

Universelt utformet nettsidefra Digitalt Byrå