Styrende organer

Representantskapet

Selskapets øverste organ er representantskapet. Representantskapets medlemmer velges av det enkelte kommunestyre. I henhold til selskapsavtalen skal representantskapet bestå av 10 medlemmer 2 medlemmer fra Bodø kommune og 1 fra hver av de andre kommunene.

Representantskapet behandler bl.a.

 • Budsjett og økonomiplan
 • Årsmelding og regnskap
 • Overordnede mål og retningslinjer for driften
 • Møtegodtgjøring for deltakelse i representantskap og styre
 • Valg av revisor og godtgjøring
 • Rammer for låneopptak
 • Andre saker som er forberedt ved innkallingen

For valgperioden 2019-2023 består representantskapet av følgende medlemmer:

 • Espen Rokkan (Leder), Bodø kommune
 • Monika Sande (Nestleder), Beiarn kommune
 • Turid Willumstad, Fauske kommune
 • Britt Kristoffersen, Hamarøy kommune
 • Gunnar Skjellvik, Gildeskål kommune
 • Arild Kjerpeseth, Meløy kommune
 • Pål Robert Haagensen, Saltdal kommune
 • , Steigen kommune
 • Jannike Moen, Sørfold kommune
 • Charlotte Ringkjøp, Bodø kommune

Styret

Representantskapet velger et styre til å forestå driften av selskapet. Styret har ansvaret for en tilfredsstillende organisering av selskapets virksomhet. For valgperioden 2019-2023 består styret av følgende 5 medlemmer:

 • Johan A. Bakke (Leder), Bodø kommune
 • Finn Arve Moen (Nestleder), Sørfold kommune
 • Mary Astrid Hilling, Hamarøy kommune
 • Gry Janne Rugås, Fauske kommune
 • Barbro Sakariassen, Ansattrepresentant

Denne nettsiden er universelt utformet i henhold til ISO 40500/WCAG 2.0.